skip to Main Content

Per jaar krijgen in Nederland 500 tot 550 kinderen kanker. Het gaat om verschillende soorten kanker en de meeste vormen van kinderkanker komen maar tussen 5 en 25 keer per jaar voor. Nu vinden onderzoek en behandeling plaats door specialisten in zeven verschillende universitaire ziekenhuizen. Ook worden de behandelingen steeds complexer. Door die versnipperde aanpak is het moeilijker om kennis en ervaring op te bouwen en specialisten op te leiden. Concentratie van zorg en onderzoek op één locatie voorkomt deze versnippering en daarom wordt er een nieuw Prinses Máxima Centrum gebouwd.  Het centrum wordt gevestigd bij het UMC Utrecht en het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) op De Uithof in Utrecht. Het Prinses Máxima Centrum en UMC Utrecht/WKZ maken waar mogelijk gezamenlijk gebruik van onder andere operatiekamers en de afdeling Intensive Care Kinderen. De topzorg voor kinderen met kanker wordt dus in Utrecht geconcentreerd, maar voor minder complexe delen van de behandeling gaat het Prinses Máxima Centrum samenwerken met gespecialiseerde ziekenhuizen in het land, de meebehandelende ziekenhuizen of shared care centra.

Team Oryx Rallysport gaat rijden voor het Prinses Máxima Centrum – Vóór kinderen, tegen kanker.

Het is een voorrecht dat wij in staat zijn om onze dromen waar te maken en dat moeten kinderen ook kunnen. Daarom zullen wij op diverse manieren het Prinses Máxima Centrum gaan steunen en hopen dat u als supporter van Team Oryx Rallysport mee gaat helpen om  dromen waar te maken.